Akademicki Ośrodek Kształcenia

Język polski – KURS ON-LINE

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 33 godziny lekcyjne

Ilość spotkań 11

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie 16

Rozpoczęcie luty 2024

Cena kursu 690 zł
(20,90 zł za godzinę lekcyjną)
Raty 750 zł

750 zł (22,70 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 450 zł płatna przy zapisie

II rata – 300 zł płatna do 10.03.2024r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Oferujemy zajęcia z języka polskiego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym.

Od czego zależy sukces maturalny z języka polskiego?

W przygotowaniu do matury z języka polskiego potrzebna jest systematyczność w przyswajania wiedzy, najlepiej zacząć jak najwcześniej, ale przy odpowiednim przygotowaniu można osiągnąć sukces w krótszym czasie. Istotną rolę gra także sztuka logicznego myślenia, analizy faktów i zjawisk w praktycznym rozwiązywaniu zadań maturalnych.

Opanowanie tego przedmiotu wymaga wiedzy z wielu dziedzin. To nie tylko pojęcia i czytanie ze zrozumieniem, to także sztuka, kultura, filozofia,itp. Umiejętność łączenia elementów wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin nauki to klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami filologii polskiej, pedagogiki, kulturoznawstwa, filozofii, itp.

O kursie maturalnym z języka polskiego:

Podstawowym elementem kursu maturalnego z języka polskiego jest szczegółowe omówienie lektur, które są obowiązkowe na egzaminie maturalnym. Przygotowując się do matury kursanci uczą się także tworzyć plany wypowiedzi, ćwiczą pisanie rozprawek, pracują nad interpretacją tekstu poetyckiego, itd.

Zajęcia  prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.  Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Rozkład tematów na kursie z języka polskiego

TREŚCI NAUKOWEUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆ BAZA PROGRAMOWAMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
Właściwe zrozumienie wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.Odczytanie sensu wypowiedzi, związki frazeologiczne. Rodzaje stylów. Informacja, opinia. Podstawowe środki językowe i ich funkcja. Nadawca i odbiorca tekstu. Ironia i jej funckje. Manipulacja językowa.  Analiza i poprawa tekstów, czytanie ze zrozumieniem.„Język polski dla polonistow”,
Encyklopedia „Wiedza o języku polskim”
Wykład Pogadanka  6
Kształtowanie i doskonalenie świadomości językowej słuchacza.Różne sposoby komunikacji. Najwyższe funkcje tekstów. Różne rodzaje polszczyzny. Rodzaje stylizacji jezykowych. Zasady poprawności językowej.J. Krzyżanowski „Sztuka słowa”,
J. Krzyżanowski „Nauka o literaturze”
Wykład
Praca z tekstem
4
Analiza i interpretacja tekstów literackich.Rodzaje liryki, środki artystyczne, sposob kreowania świata. Podmiot liryczny, narrator. Rodzaje narracji, treści symboliczne i alegoryczne. Rodzaje fabuły. Analiza i poprawa wypracowań maturalnych.Bożena Chrząstowska
„Poetyka stosowana”,
„Szkolny słownik wiedzy o literaturze”
Wykład
Analiza utworów
Praca z tekstem

9
Umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedziTeza, forma kompozycyjna, dobór argumentów, logika wypowiedzi, zabiegi  perswazyjne, właściwe wnioskowanie. Marek Bernacki „Słownik gatunków literackich”
————
Dodatkowo dla
rozszerzenia: H. Markiewicz, „Główne problemy wiedzy o literaturze”
Wyklad
Pogadanka
Ćwiczenia
4
Kultura antycznaKultura
Filozofia
Konteksty
Estetyka
Nawiązania
Mitologia,
Sofokles – „Antygona”, „Król Edyp”
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: M. Jastrun „Mit  śródziemnomorski”
Pogadanka
Praca z tekstem
4
ŚredniowieczeKultura
Filozofia
Estetyka
Konteksty
„Bogurodzica”,
„Lament świętokrzyski”,
„Dzieje Tristana i Izoldy”,
Cervantes „Don Kichot”,
Biblia – fragmenty
————-
Dodatkowo dla rozszerzenia: A. Dante „Boska Komedia”

Pogadanka
Analiza wierszy
4
RenesansFilozofia
Estetyka
Sztuka
Nawiązania i konteksty  
W. Szekspir  „Makbet”
J. Kochanowski – Pieśni i treny
M Sęp Szarzyński  – sonety
Wykład
Analiza wierszy
4
BarokFilozofia
Sztuka
Estetyka
Nawiązania
J. Ch. Pasek  – „Pamiętniki”
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: D. Naborowski – wiersze,
J. A. Morsztyn – wiersze
Praca z tekstem
Pogadanka
2
OświecenieFilozofia Estetyka
Nawiązania
Konteksty
I. Krasicki – satryry,  poematy heroikomiczne
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia:
I.  Krasicki „Do Króla”,  „Monachomachia”
Wykład
Praca z tekstem
2
RomantyzmFilozofia
Estetyka
Konteksty
A. Mickiewicz – sonety, ballady, III, IV cz. Dziadów, „Pan Tadeusz”
J. Słowacki – wiersze, „Kordian”,
K. C. Nowrid – wiersze wybrane
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: Z. Krasiński „NieBoska komedia „, J. W. Goethe „Faust” (fragmenty), „Król Olch”
Wykład
Praca z tekstem
Analiza wierszy
8
PozytywizmFilozofia
Estetyka
Nawiązania
B. Prus „Lalka”,
F. Dostojewski  „Zbrodnia i kara”
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: E. Zola „Nana”
Wykład
Praca z tekstem
4
Młoda PolskaFilozofia
Sztuka
Kierunki w sztuce
Conrad „Jądro ciemności”,
J. Kapsrowicz, K.
Przerwa-Tetmajer, L. Staff, S. Wyspiański „Wesele”, S. Żeromski „Ludzie bezdomni”, Rejmont „Chłopi”
Wykład
Analiza wieszy
6
MiędzywojnieFilozofia
Sztuka
Estetyka
Kierunki w sztuce
S. Żeromski „Przedwiośnie”,
B. Leśmian, J. Tuwim, J. Przyboś,  K. I. Gałczyński, B. Schulz „Traktat o manekinach”, J. Iwaszkiewicz  „Brzezina”, Z. Nałkowska  „Granica”, J. Stryjkowski  „Austeria”, F. Kafka „Proces”,
W. Gombrowicz „Ferdydurke”
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: S. Żeromski „Przedwiośnie”, M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”,
Wykład
Praca z tekstem
Analiza wierszy
8  
II Wojna ŚwiatowaEstetykaT. Borowski  „Opowiadania”, H. Grudzinski  „Inny Świat”, K. K. Baczyński „Wybór wierszy”Praca z tekstem4
Literatura współczesnaKierunki w sztuce
Filozofia
Sztuka
T. Różewicz, Cz. Miłosz, W. Szymborska, Z. Herbert, S. Barańczak, M. Białoszewski,
A. Camus  „Dżuma”, Mrożek „Tango”, Orwell „Rok 1984”
————–
Dodatkowo dla rozszerzenia: A. Zagajewski, Umbert Eco „Imię Roży”, G. G. Márquez „Sto lat samotności”, W. Myśliwski „Widnokrąg”, L. Kołakowski – eseje, J. Błoński – eseje, R. Kapuściński „Cesarz”, Cz. Miłosz „Umysł zniewolony”
Analiza wierszy8
SztukaKrótka historia filmu. Najciekawsze zjawiska we współczesnym teatrze i dramacie. Kierunki sztuki wspólczesnej. Wykład,
pogadanka,
dyskusja
7
Podsumowanie materiałuPróbna matura pisemna
Próbna matura ustna
 Ćwiczenia6

Na naszych kursach ON-line gwarantujemy:

 • Zajęcia na żywo z nauczycielami – masz bezpośredni kontakt z wykładowcą.
 • Jedyna taka kadra – masz zajęcia z najlepszymi egzaminatorami, wykładowcami i doświadczonymi korepetytorami.
 • Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.
 • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
 • Materiały na zajęcia udostępniane są przed spotkaniem na żywo – masz czas, aby przygotować się do kolejnych zajęć.
 • Wykłady i spotkania prowadzone są zgodnie z harmonogramem – Twoja nauka jest systematyczna i uporządkowana.
 • Testy sprawdzające i kartkówki – motywują do nauki i pozwalają Ci sprawdzać Twoje postępy w nauce.
 • E-dziennik – kontakt z wykładowcami, dostęp do materiałów, frekwencja na zajęciach, oceny z testów.
 • Elastyczny czas zajęć – możesz wybrać dogodny dla Ciebie termin spotkań.
 • Nie marnujesz czasu na dojazdy.
 • Przyjazna atmosfera
 • Nasze kursy mają fenomenalne opinie! Kursanci nas polecają.
Jacek Szkurałt - Język polski - AOK
przedmiot: Język polski
Justyna Czupiłka - Język polski -AOK
przedmiot: Język polski