Akademicki Ośrodek Kształcenia

Kursy maturalne semestralne

Kursy maturalne semestralne

KURSY MATURALNE SEMESTRALNE

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kolejną edycję kursów maturalnych. Wiemy, iż matura w obecnej formie stanowi przepustkę na studia i jest egzaminem, od którego zależy dalsza droga edukacji, dlatego też przywiązujemy bardzo dużą wagę do wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonych u nas zajęć. 

Każdego roku przeprowadzamy badania skuteczności i efektywności naszych kursów. Wyniki tych badań wskazują, że 90-95% naszych słuchaczy z powodzeniem zalicza różne formy egzaminów. Efekty te uzyskujemy dzięki precyzyjnie dobranej kadrze dydaktycznej oraz formie prowadzonych przez nas kursów. Wśród naszych wykładowców nie ma ludzi przypadkowych, są to nauczyciele renomowanych szkół i nauczyciele akademiccy.

Są to nauczyciele mianowani lub dyplomowani, z uprawnieniami Egzaminatorów Nowej Matury. Nasi pedagodzy są autorami  programów, podręczników szkolnych, zbiorów zadań i testów do nowego liceum. Zajęcia odbywają się według oryginalnych, autorskich programów, które są całkowicie zgodne z założeniami merytorycznymi i wymogami Nowej Matury. 

Kurs polecamy uczniom zdającym maturę w maju 2023 roku, którzy:

  • są merytorycznie przygotowani do egzaminu maturalnego lecz chcą jeszcze szybko powtórzyć i uporządkować posiadaną wiedzę oraz uzupełnić ewentualne braki.

GŁÓWNE CELE KURSÓW:

  • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości z danego przedmiotu nauczania zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
  • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
  • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2020. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.
  • Kurs obejmuje przygotowanie zarówno do egzaminu pisemnego (zewnętrznego), jak i ustnego (wewnętrznego).
  • Uczestnicy kursu będą podzieleni na grupy według planowanego poziomu zdawania egzaminu maturalnego.

FORMA ZAJĘĆ:

  • Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów w zależności od specyfiki przedmiotu i preferencji uczniów czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.
  • W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Tworzymy grupy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym jak i na poziomie podstawowym.