Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Jacek Szkurłat

Jacek Szkurałt - Język polski - AOK
mgr Jacek Szkurłat
przedmiot: Język polski

Nazywam się Jacek Szkurłat, jestem nauczycielem mianowanym, a mój staż pracy wynosi 38 lat. Ukończyłem polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem także egzaminator Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. W latach 1988-1994 prowadziłem kursy przygotowawcze do matur i egzaminów wstępnych organizowanych przez I LO. W latach 1984-1996 byłem dyrektorem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Współpracowałem z Zakładem Metodyki Języka Polskiego UŁ. Posiadam zainteresowania szeroko humanistyczne, od literatury poprzez filozofię aż do sztuki.

Moim życiowym cytatem jest „wiem, że nic nie wiem”.

Z Akademickim Ośrodkiem Kształcenia współpracuje od 17 lat.