Akademicki Ośrodek Kształcenia

Historia – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 100

90 g.l. kursu + 10 g.l. konsultacji on-line

Ilość spotkań 35

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie wrzesień/październik 2024

Cena kursu 1750 zł

17,50 zł za godzinę lekcyjną!

Raty 1850 zł

18,50 zł za godzinę lekcyjną!

I rata- 750 zł (płatna przy zapisie)

II rata- 600 zł (płatna do 10.11.2024r.)

III rata- 350 zł (płatna do 10.01.2025r.)

IV rata- 150 zł (płatna do 10.02.2025r.)

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z historii?

Sukces maturalny głównie zależy od uporządkowania przyswojonej wiedzy, a czasami nawet od przyswojenia jej na nowo. W praktycznym rozwiązywaniu zadań maturalnych istotną rolę gra także sztuka logicznego myślenia, analizy faktów i zjawisk . To klucz do sukcesu, dzięki któremu staniecie się studentami prawa, socjologii, psychologii, itp.

Historia jest jednym z  trudniejszych przedmiotów maturalnych. Opanowanie tego przedmiotu wymaga obszernej wiedzy z wielu dziedzin. To nie tylko daty, konferencje, wojny, itp. to także sztuka, kultura, nauka, filozofia oraz archeologia. Jeśli chcesz osiągnąć sukces maturalny musisz umieć łączyć elementy wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin nauki.

Warto pamiętać, że egzamin maturalny ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z ok. 25 zadań. Większość z nich tworzy część testową. Ostatnie z zadań w arkuszu jest zadaniem rozszerzonej odpowiedzi, czyli wypracowaniem.

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Program kursu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym uwzględnia zagadnienia z historii Polski i świata, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zajęcia  prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych.  W trakcie odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury.  W trakcie zajęć przećwiczona zostanie  maksymalna ilość zadań maturalnych wraz z ich szczegółowym omówieniem. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach.  W przygotowaniu do matury z historii potrzebna jest systematyczność przyswajania wiedzy dlatego najlepiej zacząć jak najwcześniej.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji, jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania.

Główne cele naszych kursów:

 • Powtórzenie, utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych na danym poziomie.
 • Ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych typowych dla Nowej Matury.
 • Kurs przeprowadzony będzie w oparciu o specjalnie opracowany program odzwierciedlający standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzenia matury w roku 2024. Na kursie przekazujemy tylko przydatną wiedzę i ćwiczymy tylko niezbędne umiejętności, wykorzystujemy maksymalnie czas i stosujemy sprawdzone, najskuteczniejsze środki dydaktyczne.

Rozkład tematów na kursie z historii

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆLICZBA GODZIN
Starożytny Bliski Wschód
Starożytna Grecja
Starożytny Rzym
Potrafi analizować teksty źródłowe. Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia omawianego okresu historycznego.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – starożytność Ćwiczenia2
Początki średniowiecza – Biznacjum, Arabowie, Frankowie, Cesarstwo Ottonów, SłowianiePotrafi pracować z mapą. Pracuje z tekstami źródłowymi. Zna zagadnienia okresu średniowiecza.Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
2
Polska wczesnopiastowskaZna zagadnienia, daty i wydarzenia omawianego okresu historycznego.Ćwiczenia
Pogadanka
2
System lenny w Europie;
Spór o inwestyturę;
Krucjaty;
Monarchie stanowe
Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia omawianego okresu historycznego.Wykład
Ćwiczenia
2
Rozbicie dzielnicowe w Polsce.

Polska ostatnich Piastów;
Początki panowania Jagiellonów w Polsce.

Wojna stuletnia;  Kryzys kościoła w XIV i XV w.; Turcy w Europie;  Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.
Potrafi analizować teksty źródłowe. Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia omawianego okresu historycznego.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – Średniowiecze Ćwiczenia2
Wielkie odkrycia geograficzne; Reformacja; Kontrreformacja;Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia omawianego okresu historycznego.Pogadanka
Ćwiczenia
2
Polityka europejska w XVI w.; Kształtowanie demokracji szlacheckiej w Polsce;  Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

Unia lubelska;  Pierwsze wolne elekcje;  Reformacja w Polsce
Potrafi pracować z mapą. Pracuje z tekstami źródłowymi. Zna daty i wydarzenia z okresu XVI w.Wykład
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – Polska i świat w XVI w. Ćwiczenia2
Francja w XVII w.; Wojna trzydziestoletnia; Rewolucja w Anglii w XVII.

Konflikty Rzeczpospolitej w pierwszej połowie XVII w.; Powstanie Chmielnickiego.

Wojny Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII w.; Dekompozycja systemu demokracji szlacheckiej
Potrafi pracować z mapą. Pracuje z tekstami źródłowymi. Zna daty i wydarzenia z okresu XVII w.Wykład
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – Polska i świat w XVII w. Ćwiczenia2
Wzrost potęgi Rosji, Prus i Austrii w XVIII w.; Powstanie Stanów Zjednoczonych.

Czasy saskie w Rzeczpospolitej; Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Sejm Wielki i Konstytucja 3-go Maja.

II rozbiór Polski; Powstanie Kościuszkowskie; III rozbiór i upadek Rzeczpospolitej
Potrafi pracować z mapą. Pracuje z tekstami źródłowymi. Zna daty i wydarzenia z okresu XVIII w.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – Polska i świat w XVIII w. Ćwiczenia2
Rewolucja francuska i epoka napoleońska

Sprawa polska w okresie napoleońskim; Kongres wiedeński

Królestwo Polskie 1815-30; Powstanie Listopadowe;   Wielka Emigracja; Ziemie polskie 1831-46

Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich Wojna secesyjna;  Wojna Krymska; Zjednoczenie Włoch; Zjednoczenie Niemiec; Nowe ideologie polityczne; Konflikty kolonialne

Powstanie styczniowe; Rusyfikacja, germanizacja; autonomia galicyjska; Partie polityczne na ziemiach polskich XIX/XX w.

I wojna światowa; Rewolucje w Rosji w 1917 r.; Sprawa Polska w trakcie I wojny światowej
Potrafi analizować teksty źródłowe. Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia z okresu 1789-1918.Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat

3 godziny na ostatni temat
Sprawdzian – 1789-1918 Ćwiczenia2
Kongres paryski i traktat wersalski; Włochy Mussoliniego;  Wielki kryzys gospodarczy

Niemcy Hitlera;  Państwo Stalina

II Rzeczpospolita
Potrafi analizować teksty źródłowe. Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia z omawianego okresu historycznegoWykład
Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – XX –lecie międzywojenneĆwiczenia2
II wojna światowa – działania na frontach

Polska w okresie II wojny światowej

Świat po 1945  r.

Polska po 1945 r.
Potrafi analizować teksty źródłowe. Pracuje z mapą. Zna zagadnienia, daty i wydarzenia z okresu historycznego po 1939.
Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
Analiza tekstów źródłowych
po 2 godziny na temat
Sprawdzian – historia po 1939 r. Ćwiczenia2
Próbna matura Ćwiczenia4
Prezentacja multimedialna – Kultura i sztuka Prezentacja
Pogadanka
2
Prezentacja multimedialna – Politycy Prezentacja
Pogadanka
2

Rozkład tematów na kursie z historii sztuki

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚĆ GODZIN
Sztuka prehistoryczna (paleolitu, neolitu i brązu)Zna poszczególne dziedziny sztuki omawianej epoki: architektury, rzeźby i malarstwa, wraz z ich twórcami.
Potrafi analizować i porównywać dzieła, rozpoznaje miedzy innymi detale architektoniczne, źródła ikonograficzne przedstawień w sztuce.
Potrafi napisać dłuższą wypowiedź na dany temat.
Posiada umiejętność rozwiązywania testów.
Wykład
Pogadanka
Ćwiczenia
5
Sztuka Starożytna: Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Starożytny Rzym
Wykład
Ćwiczenia
Pisanie prac
Analiza ilustracji
10
Sztuka wszesnochrześcijańska II-VIw.Wykład
Ćwiczenia
12
Sztuka Średniowiecza: Sztuka Islamu
Sztuka Bizantyjska
Sztuka przedromańska i romańska
Sztuka gotycka
Pogadanka
Ćwiczenia
Pisanie prac
Sztuka renesansu
– prekursorzy
– architektura i malarstwo włoskie
– rzeźba renesansowa
– malarstwo renesansowe(Włochy, Niderlandy, Niemcy i Francja)
– renesans w Polsce
– manieryzm
Wykład
Ćwiczenia
Pogadanka
Analiza ilustracji
12
Sztuka baroku
– sztuka przełomu
– architektura baroku
– rzeźba baroku
– malarstwo baroku (Włoch, Flandrii i Holandii, Hiszpanii, Francji, Polski)
– rokoko
Wykład
Ćwiczenia
Pogadanka
Analiza ilustracji
13
Ruch klasyczno – romantyczny w sztuce od połowy XVIII do połowy XIX wieku. – klasycyzm – romantyzmWykład
Ćwiczenia
Pisanie prac
7
Sztuka II połowy XIX wiek
– akademiz
– realizm we Francji, w Rosj
– symboliści
– impresjoniści
– postimpresjoniści
Wykład
Ćwiczenia
Pisanie prac
8
Styl przełomu wieków secesja. Sztuka – dwa nurty secesji.Wykład
Ćwiczenia
5
Rzeźba przełomu XIX i XX wiekuAnaliza ilustracji
Sztuka XX wieku:
– Fowizm
– ekspresjonizm w Niemczech
– kubizm
– futuryzm
– konstruktywizm
– neoplastycyzm
– bauhaus
– dadaizm
– socrealizm
– informel
– happeningi
– pop-art
– opt-art
– minimal-art
– konceptualizm
– hiperrealizm
– architektura
– Sztuka polska:
– Formiści
– Rytm
– Koloryzm
– Grupa „Artes”
– Grupa Krakowska
Wykład
Ćwiczenia
Pogadanka
Analiza ilustracji
12
Próbna matura
– po zrealizowaniu połowy materiału
– na zakończenie kursu
Ćwiczenia praktyczne6

Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowanych wykładowców
  (Nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
Damian Sobusiak - Historia - AOK
przedmiot: Historia
Bartłomiej Marcińczak - Historia - AOK
przedmiot: Historia, WOS
przedmiot: Historia, WOS