Akademicki Ośrodek Kształcenia

Nina Radzyńska

Nina Radzyńska
przedmiot: Historia, WOS

Nazywam się Nina Radzyńska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach prawo i historia. Posiadam również uprawnienia mediatora.
Zajęcia prowadzę w lekki i humorystyczny sposób. Wychodzę z założenia, że historia to nie tylko daty, ale ludzie i wydarzenia.
W swojej pracy kładę nacisk na metody aktywizujące, w szczególności dyskusje.
Historia jest moją pasją, w szczególności XIX-wieczna Japonia, na której temat popełniłam kilka artykułów naukowych. Ponadto do moich zainteresowań należą militarystyka, psychologia oraz kultura Japonii, w szczególności manga i anime.