Akademicki Ośrodek Kształcenia

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ADHD

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem ATENA (Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa ADHD) realizujemy program „(K)rok po (K)roku z ADHD” poprzez działania związane z pomocą dzieciom i rodzicom.

Jeśli Twoje dziecko:

 • stale wierci się na krześle
 • macha rękami i nogami
 • raczej biega niż chodzi
 • ma kłopoty z pójściem spać
 • ma kłopoty z zaśnięciem
 • jest bardzo gadatliwe
 • biega po całym domu
 • psoci w szkole lub w domu
 • dokucza innym dzieciom
 • nieumyślnie psuje różne rzeczy
 • łatwo się rozprasza
 • źle zapamiętuje szczegóły

Może ma ono zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD

Informacje na temat GRUP WSPARCIA DLA RODZICÓW I ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI Z ADHD

telefon: 42 6303224, 791991109

Zapraszamy