Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Krystian Kępka

mgr Krystian Kępka
przedmiot: Język polski

Nazywam się Krystian Kępka. Jestem nauczycielem mianowanym oraz egzaminatorem. Pracuję w szkole podstawowej i liceum. Uzyskałem tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu nauczania historii. Prywatnie lubię wycieczki rowerowe.