Akademicki Ośrodek Kształcenia

Matematyka dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych – KURS ONLINE


Pomimo obniżonych wymagań na egzaminie maturalnym, szkoły wyższe nie są skłonne do obniżania poziomów kształcenia.  Wielu studentów co roku ma problemy na kierunkach technicznych i ekonomicznych z matematyką, która jest najważniejszym przedmiotem na pierwszych semestrach.

Zapraszamy na kurs dedykowany przyszłym studentom kierunków technicznych i ekonomicznych. Kurs ma za zadanie wyrównać poziom osób, które nie czują się z matematyki zbyt pewnie.

Kurs w systemie online: 30 godzin lekcyjny, spotkania dwa razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne
Zajęcia :
I grupa wt/czw godzina 17.00 – start 31 sierpnia
II grupa sb/nd godzina 10.00 – start 29 sierpnia
Kurs będzie obejmował:

– pochodne (powtórka ze szkoły średniej, a także zadania zawierające logarytm naturalny i funkcję eksponencjalną)

– granice funkcji

– asymptoty funkcji (pionowe, poziome, ukośne)- badanie przebiegu zmienności funkcji (ekstrema, punkty przegięcia funkcji)- wprowadzenie do rachunku całkowego

– całki oznaczone i nieoznaczone- macierze i działania na macierzach- rozwiązywanie układów równań z wieloma niewiadomymi metodami macierzowymi

KOSZT KURSU 700 ZŁ

ZAPRASZAMY