Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020
 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY- EGZAMIN 2020

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty Łódź

EGZAMIN ÓSMOKLIASISTY KURSY ROCZNE

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW - ŁÓDŹ
Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty obejmować będzie wszystkie wiadomości, a także umiejętności, jakie powinien opanować uczeń w toku programowego nauczania szkolnego w stosunku do przedmiotów, jakie prowadzone są w klasach I-VIII.
Do niniejszego egzaminu po zakończeniu ósmej klasy przystępują:
 • każdy uczeń VIII klasy kończący edukację w szkole podstawowej
 • wszyscy uczniowie szkół o kierunku artystycznym, których program zawarty jest w zakresie szkoły podstawowej, będących w klasie odpowiadającej programowi nauczania VIII klasy szkoły podstawowej
 • osoby, które są słuchaczami w szkołach podstawowych skierowanych dla osób dorosłych.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ŁÓDŹ

Egzamin, do jakiego przystępuje uczeń po 8 klasie jest egaminem obligatoryjnym. W związku z tym, bez żadnych wyjątków, każdy z uczniów posiada obowiązek w nim uczestniczenia celem zakończenia szkoły. W rozporządzeniu nie ma ściśle określonej mimimalnej ilości punktów, który powinien uzyskać uczeń, co dokładnie oznacza, że nie ma możliwości jego niezaliczenia. Wynik nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Zadania otwarte będą stanowiły 40% egzaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem w latach 2019-2021, każdy ósmoklasista musi przystąpić do egzaminu z dokładnie trzech obowiązkowych przedmiotów w trzech kolejnych dniach:
 1. Pierwszego dnia z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. Drugiego dnia z matematyki, który trwa 100 minut
 3. Trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut.
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty stawiają przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (69 godziny lekcyjne). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału.
Kursy adresowane są do uczniów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału.

Proponujemy zajęcia w ramach kursów z:  j. polskiego, matematyki i  języka obcego.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzać, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne. Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:
 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego.
 2. Oswojenie z formą egzaminu.
 3. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.
 4. Rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.
Kurs do egzaminu po 8 klasie cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:
 • Wysoko wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
W naborze jesiennym na kurs z każdego z przedmiotów przeznaczamy 69- godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne tj. 23 spotkań. Spotkania odbywają się w soboty i niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursów PAŹDZIERNIK 2019. Spotkania trwają do 14 kwietnia.
23 spotkań - 69 godz. lekcyjnych z danego przedmiotu
KOSZT KURSU
Całkowity koszt kursu (z jednego przedmiotu) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:
 • 590 zł za kurs z języka polskiego lub matematyki (8,55 zł za godz.lekcyjną)
 • 650 zł za kurs z języka obcego (9,42 zł za godz. lekcyjną)
PŁATNOŚĆ RATALNA

KOSZT KURSU ZA JEDEN PRZEDMIOT
(MATEMATYKA LUB JĘZYK POLSKI)
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
630 zł (9,13 zł za godzinę lekcyjną) I rata - 300 zł płatna przy zapisie
II rata - 200 zł płatna do 20 XI 2019
III rata - 130 zł płatna do 20 I 2020

KOSZT KURSU JĘZYKOWEGO               
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
690 zł  (10 zł za godzinę lekcyjną) I rata - 350 zł płatna przy zapisie
II rata - 200 zł płatna do 20 XI 2019
III rata - 140 zł płatna do 20 I 2020

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!

Aktualności

img
18102019
OD LISTOPADA SEKRETARIAT CZYNNY: poniedziałek-piątek: 12.00-20.00 sobota-niedziela: 9.00-14.00
img
05082019
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU poniedziałek-piątek: 10.00-18.00 sobota: 10.00-14.00 niedziela: nieczynne
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j? bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs przygotowuj?cy do egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl