Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE - MATURA 2019
 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW - ŁÓDŹ
Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Do egzaminu po 8 klasie przystępują:
 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ŁÓDŹ

Egzamin po 8 klasie jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wynik nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Zadania otwarte będą stanowiły 40% egzaminu.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych w trzech kolejnych dniach;
 1. Pierwszego dnia z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. Drugiego dnia z matematyki, który trwa 100 minut
 3. Trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut.
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty stawiają przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (72 godziny lekcyjne). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału.
Kursy adresowane są do uczniów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału.

Proponujemy zajęcia w ramach kursów z:  j. polskiego, matematyki i  języka obcego.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzać, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne. Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:
 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego.
 2. Oswojenie z formą egzaminu.
 3. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.
 4. Rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.
Kurs do egzaminu po 8 klasie cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:
 • Wysoko wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
W naborze jesiennym na kurs z każdego z przedmiotów przeznaczamy 72- godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne tj. 24 spotkania. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursu październik 2018.
Spotkania trwają do 23 grudnia 2018.
Ok. 11 spotkań - 33 godziny lekcyjne z danego kursu.
Od 24 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 przerwa Świąteczno - Noworoczna.
 ------------------------------
Od 2 stycznia 2019 do kwietnia dalsza kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii Wielkanocnych.
 Ok. 13 spotkań - 39 godzin lekcyjnych z danego kursu.
KOSZT KURSU
Całkowity koszt kursu (z jednego przedmiotu) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:
 • 530,00 zł za kurs z języka polskiego lub matematyki (7,36 zł za godz.lekcyjną)
 • 590,00 zł za kurs z języka obcego ( 8,19 zł za godz. lekcyjną)
PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
1 kurs (j. polski lub matematyka)
570 zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 370 zł płatna przy zapisie
II rata - 200 zł płatna do 20 XI 2018
2 kursy (j. polski i matematyka)
1140 zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 600 zł płatna przy zapisie
II rata - 270 zł płatna do 20 XI 2018
III rata - 270 zł płatna do 20 I 2019

OPŁATA ZA KURS JĘZYKOWY TERMIN PŁATNOŚCI RAT
620 zł
(8,61 zł za godzinę lekcyjną
I rata - 370 zł płatna przy zapisie
II rata - 250 zł płatna do 20 XI 2018

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!

Aktualności

img
03082018
GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACYJNYM
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j‘ bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2018 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl