Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020
 • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY- EGZAMIN 2020

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty Łódź

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi, wybór odpowiedniej szkoły średniej jak i dalszej ścieżki edukacyjnej.Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin gimnazjalny sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach:

 • pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
 • druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną- dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną;
 • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/ słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/ 2009).

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (55% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce (pozostałe 45% czasu kursu). W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w czterech obszarach wymagań osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego. Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu , znajomość środków językowych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu . Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu , rozumienie ze słuchu 30% kursu , znajomość środków językowych 14% kursu , znajomość funkcji językowych 26% kursu. Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW SEMESTRALNYCH

Semestralny kurs gimnazjalny ma na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z wybranej grupy przedmiotów, różni się od kursu rocznego większą intensyfikacją (spotkania 2 razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne).

Kursy adresowane są do gimnazjalistów, którzy chcą powtórzyć i usystematyzować materiał przed egzaminem. W trakcie kursu kładziemy nacisk przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i szybką powtórkę materiału.

Kurs cechuje bardzo mała liczebność grup (13- 16 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin z wybranej części. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowanych wykładowców
  (Nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
 • Bieżące sprawdziany wiedzy i umiejętności.
 • Próbne egzaminy w trakcie kursu
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność

Harmonogram zajęć

W semestralnym kursie gimnazjalnym, na jeden blok przeznaczamy 51 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków jest to 102 godziny lekcyjne.Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z jednego bloku tematycznego po 3 godziny lekcyjne, tj. 17 spotkań. Spotkania planowane są  w soboty i niedziele od godziny 9:00 do godziny 16:00 oraz w dni powszednie po godzinie 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursu PRZEŁOM STYCZNIA I LUTEGO 2019 DO 7 KWIETNIA 2019 17 spotkań - 51 godzin lekcyjnych z  danego bloku zajęciowego
Koszt kursu:

 Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem wynosi:

490,00 zł - 51 godz. lekcyjnych   (9,60 zł za godz. lekcyjną) - blok matematyczno-przyrodniczy lub humanistyczny

560,00 zł - 51 godz. lekcyjnych (11 zł za godz. lekcyjną) - blok językowy


PŁATNOŚĆ RATALNA OPŁATA ZA  CAŁY KURS                                             TERMIN PŁATNOŚCI RAT                                                                        
                          I blok - 520,00 zł

I rata
320,00 zł płatna przy zapisie


II rata
200,00 zł płatna do 05.03.2019

   

  

                         Blok językowy - 590,00 złI rata

390,00 zł płatna przy zapisie  

II rata

200,00 zł płatna do 05.03.2019   

         ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT !!!

Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie.


Aktualności

img
05082019
16.08.2019r. SEKRETARIAT NIECZYNNY
img
05082019
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU poniedziałek-piątek: 12.00-18.00 sobota-niedziela: nieczynne
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl