Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

 • TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTRALNE KURSY MATURALNE - MATURA 2019
 • TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
 • TRWAJĄ ZAPISY NA SEMESTRALNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

KURS DLA ÓSMOKLASISTÓW - ŁÓDŹ
Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.
Egzamin ósmoklasisty obejmować będzie wszystkie wiadomości, a także umiejętności, jakie powinien opanować uczeń w toku programowego nauczania szkolnego w stosunku do przedmiotów, jakie prowadzone są w klasach I-VIII.
Do niniejszego egzaminu po zakończeniu ósmej klasy przystępują:
 • każdy uczeń VIII klasy kończący edukację w szkole podstawowej
 • wszyscy uczniowie szkół o kierunku artystycznym, których program zawarty jest w zakresie szkoły podstawowej, będących w klasie odpowiadającej programowi nauczania VIII klasy szkoły podstawowej
 • osoby, które są słuchaczami w szkołach podstawowych skierowanych dla osób dorosłych.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ŁÓDŹ

Egzamin, do jakiego przystępuje uczeń po 8 klasie jest egaminem obligatoryjnym. W związku z tym, bez żadnych wyjątków, każdy z uczniów posiada obowiązek w nim uczestniczenia celem zakończenia szkoły. W rozporządzeniu nie ma ściśle określonej mimimalnej ilości punktów, który powinien uzyskać uczeń, co dokładnie oznacza, że nie ma możliwości jego niezaliczenia. Wynik nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Zadania otwarte będą stanowiły 40% egzaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem w latach 2019-2021, każdy ósmoklasista musi przystąpić do egzaminu z dokładnie trzech obowiązkowych przedmiotów w trzech kolejnych dniach:
 1. Pierwszego dnia z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. Drugiego dnia z matematyki, który trwa 100 minut
 3. Trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut.
KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty stawiają przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (72 godziny lekcyjne). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału.
Kursy adresowane są do uczniów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału.

Proponujemy zajęcia w ramach kursów z:  j. polskiego, matematyki i  języka obcego.
Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzać, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne. Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:
 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego.
 2. Oswojenie z formą egzaminu.
 3. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.
 4. Rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.
Kurs do egzaminu po 8 klasie cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:
 • Wysoko wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
W naborze zimowym na kurs z każdego z przedmiotów przeznaczamy 51- godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne tj. 17 spotkań. Spotkania odbywają się w soboty i niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursów PRZEŁOM STYCZNIA I LUTEGO. Spotkania trwają do 14 kwietnia.
17 spotkań - 51 godz. lekcyjnych z danego przedmiotu
KOSZT KURSU
Całkowity koszt kursu (z jednego przedmiotu) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:
 • 490,00 zł za kurs z języka polskiego lub matematyki (9,60 zł za godz.lekcyjną)
 • 560,00 zł za kurs z języka obcego ( 11 zł za godz. lekcyjną)
PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
1 kurs (j. polski lub matematyka)
520 zł (10,19 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 320 zł płatna przy zapisie
II rata - 200 zł płatna do 05 III 2019
2 kursy (j. polski i matematyka)
1040 zł (10,19 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 640 zł płatna przy zapisie
II rata - 400 zł płatna do 05 III 2019

OPŁATA ZA KURS JĘZYKOWY TERMIN PŁATNOŚCI RAT
590 zł
(11,56 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 390 zł płatna przy zapisie
II rata - 200 zł płatna do 05 III 2019

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!

Aktualności

img
07122018
zmiana godzin pracy sekretariatu od 17 grudnia 2018
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j‘ bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2018 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl