Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Iwona Wawrzyńczak

Iwona Wawrzyńczak - Matematyka - AOK
mgr Iwona Wawrzyńczak
przedmiot: Matematyka

Nazywam się Iwona Wawrzyńczak, jestem nauczycielką matematyki w XV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Od 2005r. pełnię funkcję egzaminatora maturalnego z matematyki oraz egzaminatora egzaminu po szkole podstawowej z zakresu matematyki. W latach 2013-2015 byłam koderem Instytutu Badań Edukacyjnych i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jestem pasjonatka edukacji matematycznej, twórczynią i uczestniczką krajowych i zagranicznych projektów popularyzujących edukację matematyczną, a także współtwórcą Festiwalu Nauki i Techniki. Prywatnie interesuje się historią Europy Wschodniej, różnymi aspektami współczesnego chrześcijaństwa oraz muzyką jazzową.

Największą pasją są jednak podróże.

Z Akademickim Ośrodkiem Kształcenia współpracuje od 4 lat.

„Matematyk nie jest jakimś odizolowanym produktem w ludzkiej kulturze, stanowi ona składową tej kultury silnie oddziaływająca z całą resztą. ” prof. Michał Heller.