Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Ewa Kalińska

Ewa Kalińska - Język polski -AOK
mgr Ewa Kalińska
przedmiot: Język polski

Nazywam się Ewa Kalińska jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego oraz wychowawcą z 29- letnim stażem pracy. Uczyłam we wszystkich typach szkół: od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum aż do liceum. Obecnie uczę dzieci i młodzież języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. F. Parnella w Łodzi. Ponadto jestem czynnym egzaminatorem z języka polskiego egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty. Uzyskaną wiedzę oraz zdobyte doświadczenie podczas sprawdzania testów egzaminacyjnych wykorzystuję na co dzień w swojej pracy, umożliwiając w ten sposób swoim uczniom osiąganie jak najlepszych wyników. Praca z dziećmi i młodzieżą jest moją pasją, ale interesuję się także literaturą, filmem, fotografią oraz językiem i kulturą francuską.