Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Bożena Krala

mgr Bożena Krala
przedmiot: Matematyka

Nazywam się Bożena Krala jestem nauczycielem mianowanym, a także egzaminatorem CKE. Ukończyłam studia na wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z informatyki oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Ponadto przez dłuższy okres czasu byłam zastępcą dyrektora w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi. Obecnie uczę młodzież matematyki w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi. Dużo czasu wolnego spędzam nad rozwiązywaniem krzyżówek.

Uwielbiam także podróże, a co za tym idzie zwiedzanie pięknych i malowniczych miejsc.

Z Akademickim Ośrodkiem Kształcenia współpracuje od 16 lat.