Akademicki Ośrodek Kształcenia

mgr Barbara Werner

mgr Barbara Werner
przedmiot: Biologia

Nazywam się Barbara Werner jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku biologia, ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Geografii i Studiów Regionalnych o kierunku geografia. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jestem także nauczycielem przyrody, biologii i geografii w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego 'Twoja Szkoła’ im. M. Montessori w Łodzi oraz biologii w Technikum Samochodowym, Szkole Zawodowej

Z Akademickim Ośrodkiem Kształcenia współpracuje od 8 lat.