Akademicki Ośrodek Kształcenia

Jolanta Rodanowicz

Jolanta Rodanowicz
przedmiot: Język angielski

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego, magister filologii angielskiej. Lektor języka angielskiego kolejno na Politechnice Wrocławskiej, następnie Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. Wykładowca i starszy wykładowca języka angielskiego w Wojskowej Akademii Medycznej, Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych i Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych. Nauczyciel języka w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej. Obecnie nauczyciel freelance z 40-letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie w przygotowywaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty i matury, stały udział w szkoleniach prowadzonych przez wydawnictwa Oxford, Macmillan, Pearson Cambridge.