Akademicki Ośrodek Kształcenia

dr hab. prof. UŁ. Dorota Pekasiewicz

dr hab. prof. UŁ. Dorota Pekasiewicz
przedmiot: Matematyka

Nazywam się Dorota Pekasiewicz jestem dr hab., prof. UŁ.
Pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym w Katedrze Metod Statystycznych od 1992 r. Prowadzę wykłady i ćwiczenia z przedmiotów matematycznych i statystycznych m.in. z „Matematyki”, „Analizy matematycznej”, „Metod probabilistycznych”, na kierunkach takich jak „Ekonometria i analityka danych”, „Informatyka ekonomiczna”, czy „Logistyka” oraz „Finanse i rachunkowość”. Prowadziłam również zajęcia na Wydziale Zarządzania na różnych kierunkach studiów z „Matematyki i statystyki w Zarządzaniu.
Jestem autorką podręcznika dla studentów kierunków ekonomicznych „Matematyka” (rok wyd. 2018) oraz współautorką podręcznika „Analiza matematyczna dla ekonomicznych kierunków studiów” (rok wyd. 2013).