Akademicki Ośrodek Kształcenia

Powodzenia

Drodzy ósmoklasiści, chcielibyśmy życzyć Wam powodzenia na wszystkich egzaminach!