Akademicki Ośrodek Kształcenia

WOS – KURS STACJONARNY

Najważniejsze informacje

Ilość godzin 124

(114 g.l. kursu + 10 g.l. konsultacji on-line)

Ilość spotkań 38

Ilość godzin w tygodniu 3

Ilość osób w grupie do 16 osób

Rozpoczęcie kwiecień/maj 2024r.

Cena kursu 1860 zł

15,00 zł za godzinę lekcyjną!

Raty 1960 zł

15,80 zł za godzinę lekcyjną!

I rata – 860 zł płatna przy zapisie

II rata – 600 zł płatna do 20.09.2024r.

III rata – 300 zł płatna do 20.11.2024r.

IV rata – 200 zł płatna do 20.01.2025r.

Zapisz się na ten kurs
Opis
Wykładowcy

Od czego zależy sukces maturalny z wiedzy o społeczeństwie?

WOS to jeden z przedmiotów wymaganych przy rekrutacji na takie kierunki studiów jak, np. prawo. Wiedza o społeczeństwie to przedmiot wymagający wiedzy z wielu ważnych dziedzin takich jak: prawo, polityka, geografia, Unia Europejska, itp. Należy również zwrócić uwagę na dynamikę przedmiotu, polegającą na zmianie przepisów prawnych, sytuacji międzynarodowej – co wymaga ciągłego śledzenia wspomnianych wcześniej dziedzin. Może to być niezbędne zarówno w zadaniach otwartych jak i zamkniętych w arkuszu maturalnym.

Jak prowadzone są nasze zajęcia?

Zajęcia na kursach maturalnych prowadzone są w formie: wykładów, dyskusji, ćwiczeń, testów, czyli mają charakter warsztatów ćwiczeniowych. W trakcie  odbywanych kursów są przeprowadzane prace kontrolne, rozwiązywane arkusze maturalne, a także przeprowadzane próbne matury. Zakładamy także intensywną pracę własną kursantów w postaci zadań domowych, które później dokładnie omawiane są na zajęciach właściwych.

Nadzór merytoryczny nad naszymi kursami sprawuje Łódzki Kurator Oświaty, jest to gwarancja wysokich kwalifikacji jak i doświadczenia zawodowego wykładowców oraz odpowiednio dobranych programów nauczania. Zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rozkład tematów na kursie z WOS-u

TEMATYUMIEJĘTNOŚCIMETODA PROWADZENIA ZAJĘĆILOŚĆ GODZ
Socjalizacja; Grupy społeczneZna i potrafi interpretować zagadnienia i definicje związane z działem społeczeństwo.Wykład Pogadanka Ćwiczenia2
Rodzina w świetle prawaPogadanka
Ćwiczenia
2
Naród;  Mniejszości narodowe; Struktura życia społecznego: elementy struktury społecznej; normy społeczne;  postawy społeczne;  pojęcie sprawiedliwościWykład
Pogadanka
Ćwiczenia
2
Problemy moralne współczesnego społeczeństwa; Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania; Instytucje społeczne;  Społeczeństwo obywatelskiePogadanka
Ćwiczenia
2
Sprawdzian – społeczeństwo Ćwiczenia1
Demokracja: fundamentalne zasady demokracji; wartości demokratyczne; formy uczestnictwa obywateli w życiu państwa;  prawa i obowiązki obywatela RPZna pojęcie demokracji. Wie na czym polega funkcjonowanie demokratycznego państwa.Ćwiczenia
Pogadanka
3
Kultura polityczna;  Opinia publiczna i rola mediów w państwie; Zagrożenia dla demokracji;  Obywatel w państwie totalitarnymWykład
Ćwiczenia
2
Formy życia publicznego w państwie polskimPogadanka
Ćwiczenia
2
Sprawdzian – demokracja Ćwiczenia1
Polityka – charakterystyka poszczególnych ideologii, doktrynZna ideologie i doktryny polityczne. Zna charakterystykę i  klasyfikację polskich partii politycznych.Wykład3
Klasyfikacja partii politycznych;  systemy partyjne;  system partyjny w PolsceĆwiczenia
Pogadanka
2
Polskie partie polityczne – charakterystykaĆwiczenia
Pogadanka
2
Polityka – sprawdzian   Ćwiczenia1
Państwo:  definicja; koncepcje genezy państwa;  władza państwowa i jej legitymizacja; patologie władzy;  funkcje państwa;  formy i modele ustrojowe państwZna definicje państwa oraz jego funkcje, formy i modele ustrojowe.Ćwiczenia
Pogadanka
3
Charakterystyka modelu prezydenckiego, gabinetowo-parlamentarnego i parlamentarno-gabinetowegoZna i potrafi rozróżnić modele państwWykład
Ćwiczenia
2
Charakterystyka modelu kanclerskiego, mieszanego i parlamentarno-komitetowegoWykład
Ćwiczenia
2
Sprawdzian – państwo Ćwiczenia1
Ustrój Polski: władza ustawodawczaZna ustrój Polski. Wykład
Ćwiczenia
Pogadanka
2
Ustrój Polski: władza wykonawczaWykład
Ćwiczenia
Pogadanka
2
Ustrój Polski: władza sądownicza2
Ustrój Polski: samorząd terytorialny; administracja publiczna; organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne3
Sprawdzian – ustrój Polski Ćwiczenia1
Prawo:  definicja i funkcje prawa; gałęzie i dziedziny prawa; hierarchia aktów prawnychZna definicje, funkcje i rodzaje prawa. Zna hierarchię norm prawnych.Wykład Ćwiczenia Pogadanka3
Prawo karne;  prawo cywilne;Wykład Ćwiczenia Pogadanka2
Prawo administracyjne;  prawo pracy;   prawo finansowe; III generacje praw człowieka2
Sprawdzian – prawo Ćwiczenia1
Unia Europejska;   Polska w UEPotrafi wymienić organizacje międzynarodowe i zna ich charakterystykę.Wykład Ćwiczenia Pogadanka3
Rada Europy;   OBWE;   NATOWykład Ćwiczenia Pogadanka3
ONZ3
Regionalne inicjatywy integracji i współpracy międzynarodowej3
Sprawdzian – organizacje międzynarodowe Ćwiczenia1
Konflikty 1945-89Zna konflikty z omawianego okresu.Wykład3
Współczesne konfliktyPogadanka2
Ćwiczenia w rozwiązywaniu testów maturalnychUmiejętność rozwiązywania testów.Ćwiczenia3
Ćwiczenia w rozwiązywaniu testów maturalnychUmiejętność rozwiązywania testów.Ćwiczenia3
Ćwiczenia w rozwiązywaniu testów maturalnychUmiejętność rozwiązywania testów.Ćwiczenia3
Ćwiczenia w rozwiązywaniu testów maturalnychUmiejętność rozwiązywania testów.Ćwiczenia3
Próbna matura Ćwiczenia4
Prezentacja multimedialna – politycy i organizacje międzynarodowe Prezentacja Pogadanka2
PRLZna specyfikę i zagadnienia okresu PRLWykład Ćwiczenia2

Gwarantujemy:

 • powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu społeczeństwa, polityki, ekonomii, prawa i współczesnych problemów świata,
 • naukę samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia informacji,
 • naukę uzasadniania własnego stanowiska w danej sprawie, 
 • wyćwiczenie umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych, publicystycznych i popularno-naukowych,
 • zapoznanie się ze strukturą egzaminu,
 • wysoko wykwalifikowanych wykładowców (nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
 • naukę w małych grupach,
 • systematyczną ocenę postępów nauczania,
 • próbny egzamin w trakcie kursu,
 • zajęcia w centrum Łodzi,
 • wysoką zdawalność,
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu.
Bartłomiej Marcińczak - Historia - AOK
przedmiot: Historia, WOS
przedmiot: Historia, WOS