Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020
  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY- EGZAMIN 2020

Testy on-line

Test z chemii
1. Elektron znajdujący się na podpowłoce s, powłoki M opisany jest liczbami:
n=3, l=0, m=0,
n=3, l=0, m=1,
n=3, l=1, m=-1,
2. W cząsteczce pewnego związku organicznego między atomami występuje pięć wiązań σ oraz jedno wiązanie π. Określ, który to związek:
butyn
chloroeten
1,2-dibromopropan
3. Wskaż stosunek wagowy tlenku krzemu (IV) do wodorotlenku sodu w reakcji otrzymywania ortokrzemianu sodu
1 : 4
3 : 8
2 : 10
4. Oblicz, który z wymienionych gazów w warunkach normalnych ma największą gęstość:
CO2
NH3
HC1
5. Diamidem kwasu węglowego jest:
acetamid
mocznik
N-metyloacetamid
6. Podaj prawidłowe określenie nuklidu. atomy tego samego pierwiastka
atomy tego samego pierwiastka
atomy różnych pierwiastków o jednakowej masie
atomy tego samego pierwiastka o jednakowej liczbie masowej
7. Która z próbek zawiera najwięcej moli atomów
6 g helu
6 g wodoru
6 g węgla
8. Szybkość pewnej reakcji zwiększy się 3-krotnie po podwyższeniu temperatury o 100C. Jak zmieni się szybkość tej reakcji, jeśli temperaturę układu z 400C podwyższy się do 800C?
zwiększy się 40 razy
zwiększy się 9 razy
zwiększy się 81 razy
9. Wskaż masę soli, którą należy dodać do 200 g 15-procentowego roztworu, aby otrzymać 25-procentowy roztwór.
40,00 g
26,67 g
31,25 g
10. Określ, izomerem którego związku jest 3-etylo-2,4-dimetylopentan:
pentanu
heksanu
nonanu
11. Hybrydyzacja orbitali atomowych to:
egzoenergetyczny proces uwspólniania par elektronowych,
działanie matematyczne, z którego pomocą można ustalić przestrzenny rozkład elektronów w drobinach
zmiana kształtu orbitali atomowych pod wpływem różnicy elektroujemności atomów w cząsteczkach.
12. O tym, ile orbitali danego typu wystąpi na powłoce, informuje:
liczba kwantowa n,
liczba kwantowa 1,
liczba kwantowa m,
13. Wskaż odczynniki, które pozwolą odróżnić wodny roztwór alkoholu etylowego od roztworu glikolu etylenowego:
wodorotlenek sodu i siarczan(VI) miedzi(II),
woda i jod,
kwas solny i siarczan(VI) miedzi(II).
14. Wskaż proces, w którym powstają wolne aminokwasy:
koagulacja białka,
hydroliza białka,
wysalanie białka.
15. Wskaż związki, które ulegają reakcji z amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I)
fruktoza i maltoza,
glukoza i sacharoza,
glukoza i glicerol.
16. Wskaż definicję procesu utleniania.
Utlenianie polega na pobieraniu elektronów.
Utlenianie polega na oddawaniu elektronów.
Utlenianie polega na oddawaniu i pobieraniu elektronów.
17. Wskaż stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać 2-molowy roztwór wodorotlenku potasu z 0,5-molowym roztworem, aby otrzymać 1-molowy roztwór.
1:1
1:2
2:1
18. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku baru otrzymanego przez rozpuszczenie 15 g baru w 100 g wody
15,0%
12,8%
16,3%
19. Izotopy mają:
taką samą liczbę protonów, różną liczbę nukleonów,
taką samą liczbę protonów, różną liczbę elektronów,
taką samą liczbę protonów, taką samą liczbę neutronów.
20. Liczba atomowa jest zdefiniowana jako:
liczba elektronów i protonów,
liczba protonów,
liczba nukleonów.

Aktualności

img
11062019
Od 20.06 do 31.07 sekretariat nieczynny. Zapraszamy od 01.08. Życzymy udanych wakacji!
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl