Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

  • TRWAJĄ ZAPISY NA 1,5 ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020

Testy on-line

Test z chemii
1. Elektron znajdujący się na podpowłoce s, powłoki M opisany jest liczbami:
n=3, l=0, m=0,
n=3, l=0, m=1,
n=3, l=1, m=-1,
2. W cząsteczce pewnego związku organicznego między atomami występuje pięć wiązań σ oraz jedno wiązanie π. Określ, który to związek:
butyn
chloroeten
1,2-dibromopropan
3. Wskaż stosunek wagowy tlenku krzemu (IV) do wodorotlenku sodu w reakcji otrzymywania ortokrzemianu sodu
1 : 4
3 : 8
2 : 10
4. Oblicz, który z wymienionych gazów w warunkach normalnych ma największą gęstość:
CO2
NH3
HC1
5. Diamidem kwasu węglowego jest:
acetamid
mocznik
N-metyloacetamid
6. Podaj prawidłowe określenie nuklidu. atomy tego samego pierwiastka
atomy tego samego pierwiastka
atomy różnych pierwiastków o jednakowej masie
atomy tego samego pierwiastka o jednakowej liczbie masowej
7. Która z próbek zawiera najwięcej moli atomów
6 g helu
6 g wodoru
6 g węgla
8. Szybkość pewnej reakcji zwiększy się 3-krotnie po podwyższeniu temperatury o 100C. Jak zmieni się szybkość tej reakcji, jeśli temperaturę układu z 400C podwyższy się do 800C?
zwiększy się 40 razy
zwiększy się 9 razy
zwiększy się 81 razy
9. Wskaż masę soli, którą należy dodać do 200 g 15-procentowego roztworu, aby otrzymać 25-procentowy roztwór.
40,00 g
26,67 g
31,25 g
10. Określ, izomerem którego związku jest 3-etylo-2,4-dimetylopentan:
pentanu
heksanu
nonanu
11. Hybrydyzacja orbitali atomowych to:
egzoenergetyczny proces uwspólniania par elektronowych,
działanie matematyczne, z którego pomocą można ustalić przestrzenny rozkład elektronów w drobinach
zmiana kształtu orbitali atomowych pod wpływem różnicy elektroujemności atomów w cząsteczkach.
12. O tym, ile orbitali danego typu wystąpi na powłoce, informuje:
liczba kwantowa n,
liczba kwantowa 1,
liczba kwantowa m,
13. Wskaż odczynniki, które pozwolą odróżnić wodny roztwór alkoholu etylowego od roztworu glikolu etylenowego:
wodorotlenek sodu i siarczan(VI) miedzi(II),
woda i jod,
kwas solny i siarczan(VI) miedzi(II).
14. Wskaż proces, w którym powstają wolne aminokwasy:
koagulacja białka,
hydroliza białka,
wysalanie białka.
15. Wskaż związki, które ulegają reakcji z amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I)
fruktoza i maltoza,
glukoza i sacharoza,
glukoza i glicerol.
16. Wskaż definicję procesu utleniania.
Utlenianie polega na pobieraniu elektronów.
Utlenianie polega na oddawaniu elektronów.
Utlenianie polega na oddawaniu i pobieraniu elektronów.
17. Wskaż stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać 2-molowy roztwór wodorotlenku potasu z 0,5-molowym roztworem, aby otrzymać 1-molowy roztwór.
1:1
1:2
2:1
18. Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku baru otrzymanego przez rozpuszczenie 15 g baru w 100 g wody
15,0%
12,8%
16,3%
19. Izotopy mają:
taką samą liczbę protonów, różną liczbę nukleonów,
taką samą liczbę protonów, różną liczbę elektronów,
taką samą liczbę protonów, taką samą liczbę neutronów.
20. Liczba atomowa jest zdefiniowana jako:
liczba elektronów i protonów,
liczba protonów,
liczba nukleonów.

Aktualności

img
10042019
Zajęcia w okresie świątecznym -WIELKANOC 2019
img
31032019
Od 1.04.2019 roku zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu.
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j‘ bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl