Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020
  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY- EGZAMIN 2020

Testy on-line

Test z geografii
1. Wiatr halny jest przykładem:
Fenu
Monsunu
Pasatu
Bryzy
2. Spośród niżej wymienionych obszarów, najintensywniejsze wietrzenie chemiczne (rozpuszczanie, hydroliza, utlenianie) występuje:
na obszarze Alp
w dorzeczu rzeki Zair (Kongo)
w tundrze syberyjskiej
na Saharze
3. Do form krasowych zaliczamy:
polia, stalagmity, uwały, ponory
stalaktyty, wywierzyska, moreny, leje krasowe
jaskinie, ponory, kemy, sandry
pradoliny,moreny, jaskinie, stalagnaty
4. Jeziora Jamno, Gardno, Łebsko są pochodzenia:
Mierzejowego
Meteorytowego
Tektonicznego
Nie wiadomo
5. Czas strefy między 7°30`W i 7° 30`E nazywany jest:
czasem uniwersalnym
czasem strefowym
czasem umownym
czasem środkowoeuropejskim
6. Kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0°, a półpłaszczyzną dowolnego południka nazywamy:
szerokością geograficzną
odwzorowaniem azymutalnym
długością geograficzną
odwzorowaniem stożkowym
7. Wskaż, którą z warstw Ziemi stanowi najbardziej zewnętrzna, twarda część obejmująca także w niewielkim stopniu płaszcz górny.
litosfera
astenosfera
powierzchnia nieciągłości MOHO
skorupa ziemska
8. Która z wymienionych skał ma budowę skrytokrystaliczną? Wskaż właściwą odpowiedź.
granit
bazalt
dioryt
sjenit
9. Mapę Świata wykonano w odwzorowaniu kartograficznym walcowym, w położeniu normalnym. Wskaż tę odpowiedź, która wymienia obszary Ziemi najdokładniej przedstawione na tej mapie.
okolicę biegunów
Polskę
okolice równika
obszary strefy umiarkowanej
10. W jednej z warstw atmosfery występuje zjawisko zwane zorzą polarną. W której z wymienionych warstw możemy je zaobserwować? Wskaż właściwą odpowiedź.
troposfera
egzosfera
termosfera
ozonosfera
11. Chmury piętra najwyższego to:
Stratusy
Cumulusy
Altostratusy
Cirrusy
12. Skałami osadowymi są:
bazalt, gnejs
gabro, perydotyt
piasek, żwir
wapień, granit
13. Zaznacz metodę, która służy do określania wieku względnego skał i zdarzeń geologicznych na Ziemi.
Izotopowa 238U
Paleontologiczna
Dendrochronologiczna
Izotopowa 14C
14. Jeziora: Wiktorii, Tanganika, Malawi są jeziorami tektonicznymi, ponieważ:
Powstały podczas fałdowania kaledońskiego
Położone są w strefie ryftowej przebiegającej przez Afrykę
Powstały w wyniku zapadania się stropów jaskiń krasowych
Leżą w strefie subdukcji
15. Strefa czasu między 7°30’ E a 22°30’ E nazywa się strefą czasu:
strefą czasu uniwersalnego
strefą czasu moskiewskiego
strefą czasu zachodnioeuropejskiego
strefą czasu środkowoeuropejskiego
16. Kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną równika a promieniem ziemskim przechodzącym przez określony punkt na powierzchni Ziemi nazywa się:
długością geograficzną
szerokością geograficzną
długością ekliptyczną
granicą zmiany daty
17. Do jakiego rodzaju skał, ze względu na pochodzenie, zalicza się podstawowe surowce energetyczne: ropę naftową i węgle?
osadowe pochodzenia organicznego
metamorficzne (przeobrażone)
magmowe głębinowe
magmowe wylewne
18. Skamieniałości przewodnie odgrywają ważną rolę w określaniu wieku względnego skał. Wskaż dla której z wymienionych er charakterystyczny był trylobit?
kenozoiczna
mezozoiczna
paleozoiczna
prekambryjska
19. Jaki rodzaj odwzorowania kartograficznego stosowany jest do konstrukcji map politycznych lub administracyjnych? Wskaż właściwą odpowiedź.
wiernokątne
wiernopowierzchniowe
wiernoodległościowe
żaden z powyższych
20. Co oznacza termin inwersja temperatury w atmosferze? Wskaż właściwą odpowiedź.
spadek temperatury powietrza wraz z wysokością w troposferze
wzrost temperatury powietrza wraz z wysokością w troposferze
spadek temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi w kierunku biegunów
wzrost temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi w kierunku biegunów.

Aktualności

img
11062019
Od 20.06 do 31.07 sekretariat nieczynny. Zapraszamy od 01.08. Życzymy udanych wakacji!
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl