Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

REGULAMIN

 STATUT OŚRODKA

Statut w pełnej wersji do wglądu  dostępny jest w siedzibie AKADEMICKIEGO OŚRODKA KSZTAŁCENIA  na ul. Moniuszki 4a


Cel zadania i formy realizacji
§ 10
Głównym celem działalności ośrodka, jest prowadzenie zajęć dydaktycznych mających
za zadanie podnieść wiedzę ogólną lub kompetencje i przygotowanie zawodowe poszczególnych uczniów. Zwłaszcza przygotować młodzież w wieku ponadgimnazjalnym do zdania egzaminu dojrzałości.
§ 11
Ośrodek organizuje szkolenia dokształcające w postaci kursów maturalnych, z takich
przedmiotów jak:
- matematyka
- chemia
- biologia
- fizyka
- j. polski
- j. rosyjski
- j. angielski
- j. niemiecki
- historia
- wiedza o społeczeństwie
- kulturoznawstwo
Ośrodek może zorganizować kursy maturalne z innych przedmiotów, jeżeli będzie na
nie zapotrzebowanie oraz osoby zadeklarowane aby uczestniczyć w szkoleniach.
§ 12
Kursy maturalne zorganizowane są na poziomach:
- podstawowym 
- rozszerzonym 
- indywidualnym – wedle ustaleń z uczniem i jego poziomem
§ 13
Kursy maturalne są organizowane w trzech programach:
- program dwuletni, mający na celu stopniowe przygotowanie do
egzaminu dojrzałości
- program trwający od października do kwietnia danego roku
szkolnego;
- program przyspieszony, trwający od stycznia do kwietnia
danego roku szkolnego.
§ 14
Wszystkie zajęcia w ramach organizowanych kursów odbywają się w Łodzi na ul. Moniuszki 4a w Budynku Stowarzyszenia Polska YMCA
§ 15
Z kursów i szkoleń organizowanych przez   AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA  może korzystać każdy chętny pod warunkiem podpisania umowy o uczestnictwie w kursie i uiszczeniu opłaty. Uczestnik może wybrać przedmioty, z których chce korzystać oraz dni i godziny zajęć. Grafik zajęć dostępny jest w sekretariacie.
§ 16
Wszystkie szkolenia realizowane przez ośrodek są płatne na rachunek bankowy
AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA lub w formie gotówki.
Prawa i obowiązki uczestników szkoleń
§ 17
1.Uczestnicy kursów mają prawo do:
- przychodzenia na zajęcia dydaktyczne i przestrzegania harmonogramu spotkań;
- otrzymywania materiałów dydaktycznych;
- wnoszenia skarg i wniosków do dyrektora ośrodka;
- wymagania świadczenia na ich rzecz usług szkoleniowych najwyższej jakości;
- każdy uczestnik ma prawo do poszanowania jego godności i praw osobistych;
- zrezygnowania z kursu w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia kursu z zachowaniem formy pisemnej i uiszczeniu opłat za odbyte godziny zajęć.
§ 18
Uczestnicy kursu mają obowiązek: 
- przestrzegania zasad BHP i ppoż. na zajęciach dydaktycznych;
- uiszczania opłat za szkolenia zgodnie z umową;
- przestrzegania zasad Kodeksu Cywilnego;
- przekazywania informacji o okolicznościach i negatywnych zjawiskach występujących na zajęciach dydaktycznych.
§ 19
Słuchacz może być skreślony z listy uczestników szkolenia z powodu: uczestnictwa
w zajęciach pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, fizycznego lub
moralnego znęcania się nad innymi osobami, używania lub rozpowszechniania
narkotyków lub innych środków odurzających, popełnienia przestępstw lub wybryków
chuligańskich o znamionach przestępstwa lub wyraźnym stopniu szkodliwości
społecznej.
§ 20
1. Uczestnik kursu, szkolenia może zostać skreślony z listy jeżeli nie uiści dwóch
kolejnych po sobie następujących rat płatności. W razie skreślenia z tego powodu
placówce AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA  przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych oraz podjęcia kroków prawnych mających na celu egzekucję długu.
2. Uczestnik kursu, szkolenia może zostać skreślony z listy w przypadku 50% nieobecności na zajęciach.

Aktualności

img
23062017
Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 31 lipca sekretariat będzie nieczynny.
img
23062017
Informujemy, że sekretariat zmienia godziny otwarcia.
img
27012016
Ruszył nabór na 1,5 roczne kursy maturalne - Matura 2018
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2017 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl