Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

KURSY GIMNAZJALNE SEMESTRALNE

KURS GIMNAZJALNY SEMESTRALNY - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin gimnazjalny sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.


Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (55% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce, wiedza o społeczeństwie (pozostałe 45% czasu kursu). W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.


Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w czterech obszarach wymagań osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego. Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu , znajomość środków językowych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu . Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu , rozumienie ze słuchu 30% kursu , znajomość środków językowych 14% kursu , znajomość funkcji językowych 26% kursu. Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.


CHARAKTERYSTYKA KURSÓW SEMESTRALNYCH

Semestralny kurs gimnazjalny ma na celu powtórzenie i uzupełnienie wiadomości z wybranej grupy przedmiotów, różni się od kursu rocznego większą intensyfikacją (spotkania 2 razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne).

Kursy adresowane są do gimnazjalistów, którzy chcą powtórzyć i usystematyzować materiał przed egzaminem. W trakcie kursu kładziemy nacisk przede wszystkim na rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i szybką powtórkę materiału.

Kurs cechuje bardzo mała liczebność grup (13- 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin z wybranej części. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Co oferujemy:

Harmonogram zajęć

W semestralnym kursie gimnazjalnym, na jeden blok przeznaczamy 50 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków jest to 100 godzin lekcyjnych.Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z jednego bloku tematycznego po 3 godziny lekcyjne, tj. 17 spotkań. Spotkania planowane są  w soboty i niedziele od godziny 9:00 do godziny 15.55 lub w dni powszednie po godzinie 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursu - 11 luty 2017. Spotkania trwają do 15  kwietnia 2017. 17 spotkań -
51 godzin lekcyjnych z  danego bloku zajęciowego
Koszt kursu:

BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

LICZBA GODZIN
OPŁATA ZA KURS
(wpłata całościowa)
OPŁATA ZA KURS
(wpłata ratalna)
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
51
godzin lekcyjnych

I blok

390,00zł
(7,64 zł za godzinę lekcyjną)
390,00zł
(7,64 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 250,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 140,00 zł płatna do 10 III 2017
102
godzin lekcyjnych


II bloki

780,00 zł
(7,64 zł za godzinę lekcyjną)
780,00 zł
(7,64 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 500,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 280,00 zł płatna do 10 III 2017


BLOK JĘZYKOWY:

LICZBA GODZIN
OPŁATA ZA KURS
(wpłata całościowa)
OPŁATA ZA KURS
(wpłata ratalna)
TERMIN PŁATNOŚCI RAT
51godzin lekcyjnych

I blok

450,00zł
(8,82 zł za godzinę lekcyjną)
450,00zł
(8,82 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 300,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 150,00 zł płatna do 10 III 2017

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT !!!

Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie.


Aktualności

img
19122016
Informujemy, że od 24.12.2016 do 01.01.2017 szkoła jest zamknięta. Życzymy wesołych Świąt.
img
18062016
Informujemy, że w okresie od 1 sierpnia do 15 sierpnia sekretariat czynny od godziny 12.00 do 17.00
img
30052016
Informujemy, że sekretariat zmienia godziny otwarcia.
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2017 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl