Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

KURSY GIMNAZJALNE ROCZNE

GIMNAZJALNY ROCZNY - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin gimnazjalny sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy.

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego.

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.


Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (55% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce, wiedza o społeczeństwie (pozostałe 45% czasu kursu). W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.


Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w czterech obszarach wymagań osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego.
Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu, znajomość środków językowych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu.
Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu, rozumienie ze słuchu 30% kursu, znajomość środków językowych 14% kursu, znajomość funkcji językowych 26% kursu. Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW CAŁOROCZNYCH

Kurs całoroczny stawia przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (spotkania 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne razem 70 godzin lekcyjnych). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału oraz nabycie przez ucznia umiejętności biegłego rozwiązywania testów, a w szczególności udzielania prawidłowo sformułowanych odpowiedzi na pytania, tak aby były one zgodne ze standardami egzaminu (kluczem).

Kursy adresowane są do gimnazjalistów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału

Kurs cechuje bardzo mała liczebność grup ( 7 - 16 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin z wybranej części. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Co oferujemy:

Harmonogram zajęć

W naborze jesiennym na jeden blok tematyczny przeznaczamy 70 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków są to 140 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 23 spotkania. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcie kursu ok. 28-29 września 2017. Spotkania trwają do 23 grudnia 2017. Ok. 10 spotkań - 30 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego
Od 24 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 przerwa Świąteczno- Noworoczna ----------------------------------------------------
Od 2 stycznia 2018 do 17 kwietnia 2018 dalsza kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii Wielkanocnych Ok. 13 spotkań - 40 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego
Koszt kursu:

BLOK PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH:

LICZBA GODZIN
OPŁATA ZA KURS
(wpłata całościowa)
OPŁATA ZA KURS
(wpłata ratalna)
TERMIN PŁATNOŚCI RAT

70

godzin lekcyjnych

I blok

520,00zł
(7,42 zł za godzinę lekcyjną)
550,00zł
(7,85 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 300,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 250,00 zł płatna do 20 XI 2017

140

godzin lekcyjnych
II bloki

1040,00 zł
(7,42 zł za godzinę lekcyjną)
1100,00 zł
(7,85 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 600,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 250,00 zł płatna do 20 XI 2017
III rata - 250,00 zł płatna do 10 I 2018


BLOK JĘZYKOWY:

LICZBA GODZIN
OPŁATA ZA KURS
(wpłata całościowa)
OPŁATA ZA KURS
(wpłata ratalna)
TERMIN PŁATNOŚCI RAT

70

godzin lekcyjnych
I blok

560,00zł
(8 zł za godzinę lekcyjną)
560,00zł
(8 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 360,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 200,00 zł płatna do 20 XI 2017


ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!

Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie.


Aktualności

img
23062017
Informujemy, że w okresie od 1 lipca do 31 lipca sekretariat będzie nieczynny.
img
23062017
Informujemy, że sekretariat zmienia godziny otwarcia.
img
27012016
Ruszył nabór na 1,5 roczne kursy maturalne - Matura 2018
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz ją bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2017 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl