Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

 • TRWAJĄ ZAPISY NA 1,5 ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i gimnazjalne Łódź

KURSY GIMNAZJALNE ROCZNE

GIMNAZJALNY ROCZNY - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi, wybór odpowiedniej szkoły średniej jak i dalszej ścieżki edukacyjnej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin gimnazjalny sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach:

 • pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;
 • druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną- dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną;
 • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/ słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2008/ 2009).

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego.

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku zajęć, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.

Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (60% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce (pozostałe 40% czasu kursu). W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.

Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w czterech obszarach wymagań osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego.
Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu, znajomość środków językowych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu.
Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu, rozumienie ze słuchu 30% kursu, znajomość środków językowych 14% kursu, znajomość funkcji językowych 26% kursu. Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.

CHARAKTERYSTYKA KURSÓW CAŁOROCZNYCH

Kurs całoroczny stawia przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (spotkania 1 raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne razem 72 godziny lekcyjne). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału oraz nabycie przez ucznia umiejętności biegłego rozwiązywania testów, a w szczególności udzielania prawidłowo sformułowanych odpowiedzi na pytania, tak aby były one zgodne ze standardami egzaminu (kluczem).

Kursy adresowane są do gimnazjalistów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału

Kurs cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin z wybranej części. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

Gwarantujemy:

 • Wysoko wykwalifikowanych wykładowców
  (Nauczyciele po specjalnych kursach z uprawnieniami egzaminatorów)
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu
  Harmonogram zajęć

  W naborze jesiennym na jeden blok tematyczny przeznaczamy 72- godziny lekcyjne, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków są to 144 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 24 spotkania. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

  TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ
  Planowane rozpoczęcie kursu październik 2018. Spotkania trwają do 23 grudnia 2018. Ok. 11 spotkań - 33 godziny lekcyjne z danego bloku zajęciowego
  Od 24 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 przerwa Świąteczno- Noworoczna ----------------------------------------------------
  Od 2 stycznia 2019 do 23 kwietnia dalsza kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii Wielkanocnych Ok. 13 spotkań - 39 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego
  Koszt kursu:

  Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:
  530,00 zł za blok przedmiotów ogólnokształcących (7,36 zł za godz. lekcyjną)
  590,00 zł za blok języka obcego ( 8,19 zł za godz. lekcyjną)

  PŁATNOŚĆ RATALNA
  OPŁATA ZA CAŁY KURS TERMIN PŁATNOŚCI RAT
  I blok przedmiotów ogólnokształcących
  570,00zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)
  I rata - 370,00 zł płatna przy zapisie

  II rata - 200,00 zł płatna do 20 XI 2018
  Oplata za cały kurs - II bloki (płatność ratalna)
  1140,00 zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)
  I rata - 600,00 zł płatna przy zapisie

  II rata - 270,00 zł płatna do 20 XI 2018

  III rata - 270,00 zł płatna do 20 I 2019
  OPŁATA ZA KURS  JĘZYKOWY TERMIN PŁATNOŚCI RAT
  620,00 zł
  ( 8,61 za godz. lekcyjną )
  I rata - 370,00 zł płatna przy zapisie

  II rata - 250,00 zł płatna do 20 XI 2018

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!


  Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie.


Aktualności

img
10042019
Zajęcia w okresie świątecznym -WIELKANOC 2019
img
31032019
Od 1.04.2019 roku zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu.
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i gimnazjalne w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j‘ bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs gimnazjalny.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl