Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w przypadku logowania do strefy e-studenta. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o cookies zobacz wszystkoociasteczkach.pl. ZAMKNIJ

  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY MATURALNE- MATURA 2020
  • TRWAJĄ ZAPISY NA ROCZNE KURSY ÓSMOKLASISTY- EGZAMIN 2020

AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA - kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty Łódź

E-LEARNING

Wobec dynamicznego rozwoju technologii informatycznej, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, udostępniając im możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Internet (e-learning). Wirtualne kursy prowadzone są przy wsparciu platformy e-learningowej za pośrednictwem, której uczniowie mają dostęp do multimedialnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli.

W naszych wirtualnych kursach zastosowaliśmy najbardziej zaawansowany technologicznie system synchroniczny (rozwiązania czasu rzeczywistego),  który pozwala uczestnikom kursu oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie w czasie rzeczywistym,  tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwoliło nam na stworzenie wirtualnych klas, w których komunikacja odbywa się w oparciu o mechanizm wideokonferencji oraz możliwość interakcji poprzez głos a także poprzez obraz. Zastosowana przez nas technika prowadzenia wirtualnych zajęć umożliwia wywołanie przez nauczyciela ucznia i przekazanie mu głosu (oraz obrazu) jak również pozwala na zgłoszenie się samodzielne ucznia w celu zakomunikowania klasie istotnej informacji. Mechanizm wideokonferencji umożliwia prowadzącemu zadawanie pytań całej klasie, naprowadzanie na odpowiedź i w końcu sprawdzanie odpowiedzi udzielonych przez wszystkich, dokładnie tak samo a może nawet z lepszym skutkiem niż w przypadku lekcji tradycyjnych. Lekcje prowadzone w ten sposób mają charakter sformalizowany, kontrolowany przez prowadzącego, odpowiadający lekcjom w szkole. W trakcie zajęć nauczyciel i uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej- okno tekstowe lub graficzne pozwalające na tworzenie tekstu lub rysunku widocznego dla wszystkich uczestników kursu. Wykłady mogą być wzbogacane przez filmy video i prezentacje multimedialne.

Kursy e-learningowe adresujemy głównie do osób mieszkających i uczących się poza Łodzią lub z różnych powodów niemogących w wyznaczone dni przyjeżdżać na zajęcia. E- learning to w porównaniu z tradycyjnymi kursami i metodami zdobywania wiedzy możliwość kształcenia się i doskonalenia bez względu na cechy osobiste, czy też miejsce zamieszkania i możliwości poświęcenia czasu. Kursy e-learningowe odbywają się przecież za pośrednictwem globalnej sieci- Internetu- a to w dzisiejszych czasach nie jest już niczym niezwykłym.
Tak, więc e-learning jest szansą dla CIEBIE!!!

WIRTUALNA LEKCJA - OPIS MOŻLIWOŚCI

Wideokonferencja jest oprogramowaniem umożliwiającym synchroniczne nauczanie e-learningowe. Wykorzystuje możliwości czatu,  tablicy oraz współdzielenia plików. Przy użyciu dodatkowej aplikacji, wykładowca oraz użytkownik mogą udostępniać swoje pulpity.


Rysunek 1: tablica interaktywna - widok administratora


Rysunek 2: tablica interaktywna - widok użytkownika
Komunikacja tekstowa

Wideokonferencja e-learningowa umożliwia komunikację tekstową przy pomocy klasycznego czatu.
Wykładowca może blokować użytkownikowi wypowiadanie się na czacie. Czat umożliwia podstawowe formatowanie. Ponadto służy do wyświetlania komunikatów systemowych: pojawienie się użytkownika, rozpoczęcie rozmowy prywatnej itp.

Komunikacja audio i wideo

Jeżeli użytkownicy i wykładowcy dysponują mikrofonami, słuchawkami i kamerami, istnieje możliwość komunikacji głosowej. Komunikacja odbywa się w dwóch trybach: · Komunikacja publiczna jest sytuacją, w której wykładowca nadaje treść audio i wideo widoczną przez wszystkich użytkowników. · Komunikacja prywatna jest sytuacją, w której wykładowca nadaje treść audio i wideo wyłącznie do wybranego użytkownika. Komunikacja odbywa się w dwie strony – użytkownik również może nadawać obraz i dźwięk, (jeżeli jest wyposażony w niezbędne urządzenia). Komunikacja prywatna powoduje, że treść tablicy jest również widoczna wyłącznie dla danego użytkownika oraz dla wykładowcy. Użytkownicy mogą regulować poziom sygnału mikrofonu wewnątrz aplikacji. Dostępny jest również mechanizm testowy, pozwalający na sprawdzenie poprawności działania mikrofonu.

Tablica interaktywna

Kluczowym modułem jest tablica interaktywna, pozwalająca wykładowcy i użytkownikom na rysowanie i współdzielenie zawartości. Domyślnie jedynie wykładowca ma możliwość rysowania na tablicy, lecz może przyznać takie uprawnienie wybranym użytkownikom – możliwość rysowania przez wielu użytkowników jednocześnie nie powoduje konfliktów. Tablica składa się z dowolnej liczby stron. Strony są tworzone dynamicznie przez wykładowcę, który wybiera stronę do wyświetlenia. Dostępne narzędzia rysowania: · ołówek (odręcznie narysowany kształt), · tekst (rysowanie tekstu wybraną czcionką), · prostokąt (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie kwadratu), · trójkąt równoramienny (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie trójkąta równobocznego), · owal (wciśnięcie klawisza Shift powoduje narysowanie Okręgu), · wielokąt (umożliwia również tworzenie łamanych, wciśnięcie klawisza Shift powoduje rysowanie odcinków poziomo lub pionowo), · linia (umożliwia rysowanie odcinków) Dostępne narzędzia formatowania: · kolor obrysu, · kolor wypełnienia, · grubość linii. Dostępne narzędzia edycji: · zaznaczanie (umożliwia także przesuwanie obiektów), · skalowanie, · usuwanie ostatniego obiektu (cofnij), · czyszczenie strony, · czyszczenie wszystkich stron.

Zarządzanie użytkownikami

Wykładowca ma możliwość zarządzania parametrami związanymi z samą konferencją, czyli:
· Blokadą czatu
· Blokadą rysowania
· Rozmową prywatną

Uruchomienie prywatnej rozmowy sprawi, że wszystkie formy komunikacji (czat, wideo i audio, tablica) staną się prywatne.


Rysunek 4: ikony narzędzi
Materiały

Wideokonferencja umożliwia wgranie dodatkowych materiałów dowolnego typu przez użytkowników. Użytkownik może wgrywać pliki dowolnego typu, natomiast dla plików graficznych zostaną automatycznie utworzone miniatury.
Pliki wgrane przez uczestników pozostają trwale na szkoleniu, w sekcji materiały.
Pliki te wyróżnione są w katalogu wideokonferencji. Ponadto wykładowca ma stały podgląd na wgrane pliki, dzięki czemu może je pobrać bez konieczności opuszczania tablicy.


Rysunek 5: Lista uczestników zalogowanych na wideokonferencji.


Rysunek 7: widok wykładowcy na pliki wgrane przez uczestników.

Dodatkowo tablica umożliwia podłożenie uprzednio wgranego (przy pomocy mechanizmów zarządzania materiałami platformy e-learning) tła.

Rejestracja zdarzeń

Zapis czatu oraz komunikaty systemowe są automatycznie rejestrowane przez platformę – zapis ten można otworzyć w przeglądarce internetowej lub zapisać na dysk twardy. Wykładowca ma również możliwość uruchomienia rejestracji dźwięku i obrazu przeprowadzanej wideokonferencji.


Rysunek 9: przykładowy zapis rozmowy w przeglądarce internetowej.
Bezpieczeństwo

Dostęp do wideokonferencji jest ściśle związany z uprawnieniami platformy e-learningowej. Platforma odpowiedzialna jest za dostęp i rozpoznawanie roli użytkownika (uczestnik lub wykładowca).
Platforma e-learningowa uniemożliwia uruchomienie tablicy użytkownikom nieautoryzowanym lub wykorzystanie tablicy w roli niezgodnej z rolą użytkownika.

Wymagania systemu

System wideokonferencji jest integralną częścią platformy e-learningowej i nie może funkcjonować oddzielnie. Komputery uczniów muszą być wyposażone w przeglądarki internetowe z zainstalowaną wtyczką Flash w najnowszej wersji. Do pracy wykładowcy z tablicą interaktywną zalecany jest tablet.

Zapotrzebowanie na łącze internetowe komputera ucznia wynosi odpowiednio (wartości zarówno uploadu, jak i downloadu):
· 20 KB/s dla komunikacji wyłącznie przy pomocy czatu i tablicy,
· 50 KB/s dla komunikacji przy pomocy czatu, tablicy i dźwięku,
· 100 KB/s dla komunikacji przy pomocy czatu, tablicy, dźwięku i wideo,

Są to wartości minimalne. Wartości zalecane, zapewniające płynną pracę z wideokonferencją, są dwukrotnością wymagań minimalnych.

OFERTA KURSÓW E-LEARNINGowych

Kursy maturalne - maturzystom proponujemy kursy z takich przedmiotów jak: język polski, historia, historia sztuki, WOS, chemia, biologia, geografia, matematyka, fizyka, język angielski i język niemiecki- razem na każdy przedmiot przypada 90 godzin lekcyjnych zajęć w e-elearningu podzielonych na 30 spotkań oraz 10 godzin grupowych konsultacji metodą tradycyjną.

Kursy odbywają się raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne w soboty i niedziele w przedziale czasowym od godz. 9:00 do 18:00 oraz w dni powszednie po godzinie 16:00.

Kursy maturalne Łódź - harmonogram zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w okresie od 20 października - 20 listopada 2012 do 30 kwietnia 2013 w soboty lub w niedziele oraz w dni powszednie po godzinie 16:00. Spotkania odbywają się raz w tygodniu po trzy godziny lekcyjne.

Proponujemy Państwu przygotowanie z następujących przedmiotów:

język polski, historia, historia sztuki, WOS, chemia, biologia, geografia, matematyka, fizyka, język angielski i język niemiecki

Uwaga: Grupy rozpoczynają zajęcia sukcesywnie od 20 października do 20 listopada!

Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych zajęć w formie e- learningowej i 10 godzin lekcyjnych spotkań grupowych metodą tradycyjną,  ogółem 100 godzin.

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ
Planowane rozpoczęcia kursów sukcesywnie od 20 października do 20 listopada spotkania trwają do 23 grudnia 2012 Ok. 13 spotkań - 39 godzin lekcyjnych z danego przedmiotu
Od 24 grudnia do 3 stycznia 2013 przerwa Świąteczno - Noworoczna -
Od 4 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2013 dalsza kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii wielkanocnych Ok. 17 spotkań - 51 godzin lekcyjnych z danego przedmiotu
 
Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu przy wpłacie jednorazowej przed jego rozpoczęciem wynosi - 760,00 zł za przedmioty ogólnokształcące (7,60 zł za godzinę lekcyjną) języki obce - 760,00 zł (7,60 zł za godzinę lekcyjną)

Kursy Całkowity koszt kursu przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed jego rozpoczęciem Opłata za cały kurs w przypadku płatności ratalnej Termin płatności rat
Kursy maturalne 760,00 zł
(7,60 zł za godzinę lekcyjną).
790,00 zł
(7,90 zł za godzinę lekcyjną)
I rata - 440,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 250,00 zł płatna do 20 XI 2012
III rata - 100,00 zł płatna do 20 I 2013
Języki obce 760,00 zł
(7,60 zł za godzinę lekcyjną).
790,00 zł
(7,90 za godzinę lekcyjną)
I rata - 440,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 250,00 zł płatna do 20 XI 2012
III rata - 100,00 zł płatna do 20 I 2013

Przy wyborze większej ilości przedmiotów możliwość ustalania indywidualnych rat płatnościKarta zgłoszenia uczestnictwa w kursach e-learningowych: plik do pobrania (.doc)

Wypełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres:

zapisy@aok-kursymaturalne.pl
  lub  Moniuszki 4a pok. 129, 90-101 Łódź

Regulamin kursów e-learningowych: plik do pobrania (.doc)

Regulamin kursów e-learningowych: plik do pobrania (.pdf)


Instrukcja obsługi Platformy e-learningowej: plik do pobrania (.doc)

Instrukcja obsługi Platformy e-learningowej: plik do pobrania (.pdf)
Kursy przygotowawcze do matury - Promocje i rabaty
  • stały rabat 50,00 zł przy wpłacie całości za kurs do 15.09.2012
  • stały rabat 30,00 zł przy wyborze drugiego i każdego kolejnego przedmiotu
  • bezpłatne zajęcia (przed maturą) z psychologiem
    "Jak skutecznie radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym"
  • 10 godzin grupowych konsultacji w ramach danego przedmiotu
  • wszystkie materiały dydaktyczne w cenie kursu

Bliższe informacje oraz zapisy w sekretariacie

Aktualności

img
18102019
OD LISTOPADA SEKRETARIAT CZYNNY: poniedziałek-piątek: 12.00-20.00 sobota-niedziela: 9.00-14.00
img
05082019
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU poniedziałek-piątek: 10.00-18.00 sobota: 10.00-14.00 niedziela: nieczynne
Chcesz się profesjonalnie przygotować do matury? Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy maturalne i egzamin ósmoklasisty w Łodzi.
Przygotujemy Cię do matury na najwyższym poziomie, tak że zdasz j? bezstresowo! Dodatkowo oferujemy kurs przygotowuj?cy do egzaminu ósmoklasisty.

Wszystkie prawa zastrzeżone (c) 2019 - www.aok-kursymaturalne.pl

Projekt: Outside the Box Design - www.otbd.pl